Natuur brengt rust

In onze huidige maatschappij waarin we blootgesteld worden aan diverse prikkels, zoveel ballen hoog proberen te houden en wij in een continu staat van ‘aan’ verblijven, vergeten we veelal tijdig te ontspannen. Vrijwel iedere minuut van de dag wordt er iets van ons lichaam en geest gevraagd. 

Omdat wij mensen van nature onderdeel uitmaken van de natuur, kan de buitenlucht ons heel snel rust en ontspanning brengen. Ook kan de natuur ervoor zorgen dat bepaalde gedachten geordend worden. Op die manier ervaart je hoofd ook meer rust en ruimte om te genieten van dat moment. 

Energiebewaker Wanda laat zich ondersteunen door de natuur als tweede coach en helpt jou de balans (terug) te vinden tussen in- en ontspanning. Je leert te luisteren naar je innerlijke stem en te vertrouwen op interne krachtbronnen om zo het evenwicht tussen lichaam en geest te herstellen.

Vertrouw op de guru in jou

Als wandelcoach loop ik oordeelloos en vanuit liefde naast of achter je. Deze setting kent geen gewenst gedrag, goed of fout, angst of falen. Het gaat erom dat alles wat er is of wat tot uiting mag komen, volledig de ruimte krijgt. Alles is zoals het is en hoe het zich aandient. Dus ook emoties als schaamte, schuld, verdriet en woede…het mag er allemaal zijn.

Alle antwoorden zitten al in jou. Soms kom je er alleen niet uit en heb je iemand anders nodig om bij deze antwoorden te komen. Door het stellen van prikkelende vragen kom jij steeds dichterbij de kern van je hulpvraag en de oplossing. Op die manier word je op weg geholpen om jouw zelfherstellende vermogen te stimuleren, groei te ontwikkelen en de regie over je leven weer in eigen hand te nemen.

Coachingstraject

Kennismaking
Tijdens een vrijblijvend kennismakingsgesprek (meestal telefonisch), bespreken we of wandelcoaching geschikt is voor jou en of er een ‘klik’ is. Indien op basis van het kennismakingsgesprek besloten wordt door te gaan, volgt een intakegesprek in de natuur.

Intake
Het intakegesprek kan plaatsvinden in een inspirerende en natuurrijke omgeving waar je zelf graag komt of in een door mij uitgekozen natuurgebied. Al wandelend stellen we samen vast welke thema’s er spelen, wat de wensen tot verandering of optimalisatie van een bepaalde situatie zijn en waar aan gewerkt kan worden. Tijdens de wandeling neem ik een moment om het één en ander even op te schrijven voor mezelf.

Coaching
Tijdens de coachingsessies ben ik er voor jou.
Ik ben je luisterend oor wanneer jij je verhaal deelt, je kompas wanneer je niet meer precies weet welke richting je uit wilt en ik zal een spiegel voor je zijn om je innerlijke wijsheid te laten groeien. Ik beschouw de natuur als een tool om ter ondersteuning in te zetten tijdens de begeleiding. Zo kunnen bepaalde items (bomen, struiken) uit de natuur betrokken worden bij de coaching. Het succes dat je wilt behalen is het uitgangspunt van de coaching. Jouw hulpvraag wordt altijd meegenomen waarbij onderzocht wordt wat de relatie is tot die van je lichaam en geest.

De inhoud van de begeleiding stem ik af op jouw belevingswereld, behoeftes en de omgeving. Onderdelen die aan bod kunnen komen zijn: gesprekstechnieken, een rollenspel, ontspanningsoefeningen, lichaamswerk (denk hierbij aan yoga of wandelen), visualisaties, muziek en verhalen. 

De begeleiding richt zich enerzijds op de binnenwereld: hoe voel je je van binnen en hoe denk je over jezelf. Anderzijds richt deze zich op de buitenwereld: de relaties met jezelf en anderen, op het werk en in sociale contacten. De voortgang en het resultaat zijn afhankelijk van eigen inzet, de problematiek en de ontwikkeling tijdens de begeleiding.

Privacy
Als wandelcoach heb ik een geheimhoudingsplicht. Vertrouwelijke informatie van jou wordt niet zonder toestemming aan derden verstrekt. Mocht de hulpvraag werkgerelateerd zijn, dan kan ik een gesprek voeren met je leidinggevende of andere betrokkene. Uiteraard gaat dit eerst in overleg met jou. Tijdens deze gesprekken staat niet de inhoud maar het proces van de gemaakte stappen centraal.

Evaluatie
Na 4 sessies volgt een evaluatiesessie. Dit is veelal een afrondende sessie die ingezet wordt om alle thema’s van de begeleiding spelenderwijs te evalueren. Zowel het groeiproces als de algehele voortgang wordt hierbij stapsgewijs behandeld.

Neem contact met ons op

Wil je graag weten of innermoodz past bij jou en je situatie? Of wil je nader kennismaken om te kijken hoe wij jou kunnen helpen? Aarzel niet en neem gerust contact op! 

We zijn dagelijks telefonisch te bereiken op nummer 085 – 1303437 van maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur. Of neem contact op via ons contactformulier hiernaast.