Ons veranderingsproces

Door signalen die we niet langer konden negeren zijn we stap voor stap hard aan onszelf gaan werken om blijvende veranderingen aan te brengen. Zo hebben we geleerd om belemmerende overtuigingen om te buigen naar helpende en ondersteunende gedachten, te luisteren naar lichamelijke signalen zodat stress niet langer grip kon krijgen op ons lichaam en de banden met onze naasten te versterken en verdiepen. In deze sleutel delen we graag onze zienswijze die is ontstaan tijdens onze zoektocht naar een leven en lichaam in balans. 

De mens is één

Binnen innermoodz werken wij vanuit de holistische visie. Deze benadering gaat ervan uit dat je als mens een geheel bent van verschillende niveaus:

  1. Het fysieke niveau: het lichaam
  2. Het mentale niveau: de gedachten
  3. Het gevoelsniveau: de emoties
  4. Het spirituele niveau: de ziel

Wat betekent deze menselijke vierdeling nu eigenlijk concreet? Om het simpel te houden: ons lichaam stelt ons in staat aan te raken, onze geest zorgt voor het denkwerk, ons hart laat ons voelen en onze ziel regelt het onbewust weten. Deze elementen beïnvloeden elkaar onderling en kunnen niet los van elkaar worden gezien. Als op het ene niveau iets gebeurt, heeft dat onmiddellijk effect op het andere niveau. Wanneer je goed in je vel zit en gezond bent, dan zijn alle elementen in balans, zijn er geen klachten en kan de (levens)energie vrij stromen. 

Daarbij is er nog een 5e niveau dat je welzijn beïnvloed en dat is het sociale niveau: de relaties. Een mens kan immers niet leven zonder liefde te voelen van de ander. Zoals een kind niet volwaardig kan opgroeien zonder liefdevolle voorbeelden in zijn omgeving te zien en te ervaren.

Voedingsbronnen 

Op elk van deze niveaus krijg je als mens ‘voeding’ binnen. Deze voeding kan ziekmakend of juist heelmakend zijn. Hieronder vind je per niveau de belangrijkste voedingsbronnen en tips daarbij:

Fysiek
Eten, drinken, ademen, bewegen en rust.

TIP: goede voeding en voldoende lichaamsbeweging zijn een belangrijke basis voor de vitaliteit en het lekker-in-je-vel zitten. Eet zoveel mogelijk biologische- en onbewerkte voedingsmiddelen, daarmee verhoog je de kwaliteit van je voeding en vermijd je ongezonde toevoegingen. Wissel voldoende lichaamsbeweging af met minstens net zoveel rustmomenten. 

Mentaal
Gedachten, overtuigingen/geloof, kennis, informatie, creativiteit en wijsheid.

TIP: positieve gedachten werken op lange termijn genezend, negatieve gedachten ziekmakend. Teveel focussen op wat je niet kunt heeft een verlammende werking en ondermijnt je zelfvertrouwen. Besteed vooral aandacht aan wat je kunt en waar je goed in bent. Je geloof en succes op deze vlakken zal daardoor bijna ongemerkt beginnen uit te waaieren over de levensgebieden waar je onzekerder bent. 

Emotioneel
Emotionele warmte en de vervulling van je behoeften.

TIP: richt je aandacht minder op mensen en situaties die je niet respecteren en schenk je aandacht meer aan de levensgebieden waar jij je gewaardeerd voelt. Wanneer je bepaalde emoties steeds opnieuw ervaart, onderzoek dan de achterliggende behoefte en probeer deze behoefte te vervullen.

Spiritueel
Het geven en ontvangen van liefde, van betekenis zijn voor elkaar, het ontwikkelen van je talenten en de vervulling van je diepere levensbedoeling.

TIP: de sleutel tot gezonde voeding op het spirituele niveau zijn je interesses. Wanneer je doet wat je niet interesseert voel je je verveeld en verlies je energie. Het is een dood spoor. Wanneer je doet wat je interesseert krijg je energie en wordt je enthousiast en geïnspireerd. Leer meer te luisteren naar je interesses en er meer tijd voor vrij te maken.

Sociaal
Relaties, man-vrouw dynamiek, communicatie, win-win situaties en groepsenergie.

TIP: reik uit naar de mensen die van je houden en waarbij het veilig is. Neem deel aan groepen van gelijkgestemden of schrijf je in voor een cursus over een onderwerp dat bij je past. Zo leer je gelijkgestemden kennen en voedt je jezelf op het sociale niveau.

Het lichaam onthult de diepere betekenis

Binnen het holisme wordt een klacht, symptoom of ziekte gezien als een door het lichaam gegeven signaal van een verstoorde harmonie. Het lichaam is de uiterlijke manifestatie van onszelf, hoe we ons voelen en hoe we denken. Het geeft een signaal aan als er iets uit balans is, vaak al veel eerder dan wij ons realiseren. Er kan een betekenis achter zitten die verband houdt met je innerlijk leven. Daardoor is bewustwording een onderdeel van je genezingsproces. Door bewust te voelen wat eerst onbewust was, krijg je meer inzicht in jezelf en kun je  oude patronen naar boven halen en kan er een proces van transformatie en heling ontstaan. Zo kan lichamelijke pijn ook een spiegel zijn van psychische pijn. De symptomen die je ervaart nodigen je uit om een volgende stap te zetten in je bewustwordingsproces. De volgende vragen zijn daarbij interessant: hoe is het in je lichaam, hoe voel jij je mentaal, hoe sta je in het leven, welke thema’s spelen er op dit moment in je leven? En ook: welke rol speelt het symptoom in je leven en welke raad tracht het je te geven?

Een signaal van het lichaam is niet alleen maar lastig, maar ook betekenisvol. Dit vormt de basis voor introspectie en verandering. Daardoor wordt het mogelijk een andere houding aan te nemen ten opzichte van het leven en jezelf.

Bij lichamelijke of geestelijke klachten hebben wij dus ook aandacht voor de achterliggende oorzaak: waar komt de klacht of stress vandaan?
Genezing kan plaatsvinden door herstel van de balans door je focus te verplaatsen van de buitenwereld naar binnen toe. Om deze reden zijn al onze vormen van begeleiding gericht op bewustwording en innerlijke groei.

M A S S A G E – O E F E N I N G

Geef jezelf een buikmassage
In onze buik slaan we veel emoties en spanningen op. De voordelen van een buikmassage zijn onmiskenbaar groot. Dagelijks slechts twee minuten aandacht geven aan de buik, zorgt voor grote opluchting en ontspanning.

Instructie:

Trek gemakkelijke kleding aan en kom liggen op de grond. Leg je handen op de buik, net iets onder de navel. Adem langzaam diep in en uit en voel hoe de buik zich uitzet tijdens een inademing en weer terugkomt op een uitademing. Volg deze beweging 5 keer.

Masseer dan met twee vingers het gebied rondom de navel. Beweeg met de klok mee. Dan vergroot je het gebied en masseer je je hele buik met de handpalmen, beweeg ook hier weer met de klok mee. Doe dit in totaal 25 keer. Let op: bij zwangerschap is het beter deze buikmassage niet toe te passen.