Sleutel 5: Je kind als spiegel van je innerlijke proces