Ouders, kinderen en volwassenen zonder kinderen

Onze individuele begeleiding is gericht op jou als ouder, kind of volwassene zonder kinderen. Samen onderzoeken we jouw behoeften en/of die van je kind en bepalen we de richting en het doel van het persoonlijke traject. Deze bestaat uit een unieke mix van kennis, ervaringen, praktische tips en tools en intuïtieve begeleiding op diepere lagen van je (bewust)zijn. Deze effectieve en diepgaande methode geeft inzicht in wat je (innerlijk) beweegt, wat er dwars zit, je pijnstukken en je verlangens zodat jij het beste uit jezelf kunt halen. Veelbesproken thema’s zijn o.a. stress, vermoeidheid, overprikkeling, angsten, verdriet, boosheid, relatie, gezin, werk, perfectionisme, zelfvertrouwen, zelfbeeld, innerlijke rust, persoonlijke groei, levensvragen en zingeving.

Bewustwording via de weg naar binnen

Als mens bewegen we vaak van buiten naar binnen. Wanneer we ongelukkig of onrustig zijn, brengen we bijvoorbeeld veranderingen aan in ons werk, vriendschappen, onze relatie of vrije tijd. Dit helpt meestal kortstondig indien we niet precies weten wie we zijn en waar we gelukkig van worden. Wanneer je vastloopt op één of meer levensgebieden is het belangrijk de beweging om te draaien: van binnen naar buiten. Vanuit je kern naar het maken van bewuste keuzes en het handelen in het dagelijkse leven. Daarbij gaan we ervan uit dat alles wat we wezenlijk zijn, al aanwezig is in onszelf.

Met liefde, geduld en daadkracht ondersteunt Wanda volwassenen op hun weg naar binnen en helpt Myra ouders, kinderen en gezinnen op weg. Hieronder maak je de keuze voor één van de volgende begeleidingstrajecten: ‘Bewust in je gezin’ of ‘Bewust in je lichaam’. 


BEWUST IN JE GEZIN

Meer rust en harmonie ervaren binnen je gezin? Onze ondersteuning helpt je om zelfverzekerd en met liefde en geduld in contact te staan met je kind.


BEWUST IN JE LICHAAM

Een natuurlijke balans ervaren tussen innerlijk en uiterlijk? Ontdek wat de adem, meditatie, yoga, natuur en natuurcosmetica voor jou betekenen.

Kinderen en ouders in balans

Kinderen staan vaak nog heel dichtbij hun eigen kern. Wanneer een kind door omstandigheden de verbinding hiermee verliest raakt het uit balans. Dit uit zich in gedrag waar het kind zelf, en vaak ook de omgeving, last van heeft. De intentie die het gedrag stuurt is positief; maar welke behoefte zit er onder het gedrag? Als ouder kun je het spoor flink bijster zijn. Hoe kom je erachter wat je kind nodig heeft en welke handvatten kun jij als ouder goed gebruiken? Als gediplomeerd kinder- en oudercoach, holistisch (kinder)therapeut en zelf moeder van 2 kinderen, kijkt Myra graag met je mee.

Ik help ouders en kinderen bewust en ontspannen te leven in verbinding met zichzelf en de wereld om hen heen. Spelenderwijs leren kinderen eigen kwaliteiten en mogelijkheden kennen, vergroten en inzetten om ook in moeilijke omstandigheden stevig te blijven staan. Door vanuit innerlijke kracht zelf tot oplossingen te komen, groeit hun weerbaarheid en zelfvertrouwen. Ik ondersteun kinderen waar nodig om zo betekenis en richting te geven aan dat wat er in en om hem/haar heen gebeurt.

Omdat de omgeving van grote invloed is op de ontwikkeling van je kind, word je als ouders intensief betrokken bij het groeiproces. Ik vertaal wat er leeft bij je kind en geef handvatten bij de opvoeding. Door bewustwording en ondersteuning in het doorvoeren van gewenste veranderingen, ontstaat er rust en komt er (weer) ruimte om te genieten van en met elkaar. Zo sta je er als ouders niet alleen voor.

Verschillende begeleidingsvormen

Binnen innermoodz bieden we verschillende vormen van begeleiding om jou en je gezin zo goed mogelijk op weg te helpen. Zo kun je problemen en uitdagingen die je als ouder tegenkomt, met én zonder je kind oplossen. Bekijk hieronder welke begeleiding passend is. Ieder mens is uniek en elke situatie is anders, combinaties in begeleiding zijn dus ook mogelijk. Neem gerust contact op om de mogelijkheden te bespreken.

Kindbegeleiding

Je kind verdient een gelukkig leven waarin het zorgeloos kan opgroeien. Soms zijn er omstandigheden waardoor je kind het moeilijk heeft of vastloopt in zijn/haar ontwikkeling. Dan is er extra aandacht nodig voor je kind. Als kindercoach sluit ik aan bij wat kinderen vertellen over hun innerlijke wereld zonder woorden. Via spel, tekeningen en lichaamstaal wordt zichtbaar wat er speelt en hoe je kind zich voelt. Ook wordt duidelijk wat nodig is om weer in balans te komen. Creativiteit, beweging en ontspanning helpen je kind om het contact met zichzelf te herstellen en te behouden.  

Als ouder ben je een belangrijke schakel tijdens en na het veranderingsproces van je kind. Jouw liefdevolle ondersteuning en aanmoediging helpen je kind om de eigen weg te vinden. Nieuwe inzichten in het gedrag van je kind geven jou verlichting en handvatten bij het opvoeden. Je kind ontwikkelt bewustwording en zelfvertrouwen vanuit eigen kracht.

Ouderbegeleiding

Opvoeden is een uitdagende klus. Er zijn momenten dat het tussen ouder en kind niet soepel loopt. Als ouder kun je constant met je kind in een strijd terecht komen. Wat je ook doet, je kind blijft het tegenovergestelde doen van wat je het liefst zou willen. Je bent het spoor bijster en dan kan het voorkomen dat je jezelf ineens hoort schreeuwen tegen je kind. Je wordt boos of je trekt je terug en schuldgevoelens steken de kop op. Herken jij zo’n moment uit je eigen leven? Word je er ook zo wanhopig van als je niet begrijpt waar het gedrag van je kind op slaat? Het kan anders.

Met aandacht, warmte en zonder oordeel help ik je graag de boodschappen van jouw kind te ontrafelen. Jouw kind spiegelt namelijk met oneindig veel liefde datgene waarmee jij jezelf kunt verrijken en waardoor je kunt groeien. Dat spiegelt dan weer in positieve zin terug naar je kind, wat zichtbaar wordt in zijn of haar gedrag. Zo kom je samen weer in liefdevolle verbinding.

Gezinsbegeleiding

Het moderne gezinsleven maakt het soms knap lastig om alle ballen hoog te houden. Samen op één lijn zitten, werken en opvoeden tegelijk of een nieuwe vader of moeder in het gezin…al dit soort situaties hebben invloed op ouders en kinderen en kunnen veel vragen en problemen oproepen. Je probeert hier zo goed mogelijk mee om te gaan, maar dit leidt niet altijd tot het gewenste resultaat. Extra ondersteuning kan helpen om de juiste weg te vinden in alle uitdagingen van het gezinsleven. Zodat het gezin een fijne plek is waar je tot rust komt, balans ervaart en je batterij weer oplaadt.

Gezinsbegeleiding zorgt ervoor dat frustraties, ruzie en onrust plaatsmaken voor rust, balans en respect voor ieder lid binnen het gezin. De (gezins-)gesprekken helpen om orde te scheppen in de chaos en tot de kern van het probleem te komen. Praktische tips en adviezen brengt ieder gezinslid dichter bij zichzelf en het gezin nader tot elkaar.

Begeleidingstraject

Kennismaking
Tijdens een vrijblijvend kennismakingsgesprek (meestal telefonisch), bespreken we welke vorm van begeleiding geschikt is voor jou en je kind en of er een ‘klik’ is. Indien op basis van het kennismakingsgesprek besloten wordt door te gaan, volgt een intakegesprek bij voorkeur met beide ouders.

Intake
Het intakegesprek kan plaatsvinden in de praktijk of bij jullie thuis. Het is mogelijk dat je kind hierbij aanwezig is maar dit hoeft niet. Voorafgaand aan het intakegesprek wordt er een vragenlijst toegestuurd die we gebruiken als leidraad tijdens ons gesprek. We stellen samen vast welke thema’s er spelen, wat de wensen tot verandering zijn en waar aan gewerkt kan worden.

Coaching
Tijdens de kindsessies werk ik individueel met je kind. In contact met je kind, kijk en luister ik met aandacht: Wat wil je kind vertellen met zijn/haar gedrag? Wat wil ‘gezien’ worden bij je kind? Hierbij ondersteun ik om gedachten en gedrag zelf positief te beïnvloeden. Spelenderwijs verandert het gedrag en leert je kind nieuwe vaardigheden. Het succes dat je kind wil behalen is het uitgangspunt van de begeleiding. Jouw hulpvraag en eventueel die van de leerkracht wordt altijd meegenomen waarbij onderzocht wordt wat de relatie is tot die van je kind.

De inhoud van de begeleiding stem ik af op de leeftijd, belevingswereld en interesses van je kind. Dit doen we spelenderwijs d.m.v. gesprekstechnieken, rollenspel, ontspanningsoefeningen, lichaamswerk, visualisaties, muziek en verhalen. Ook creatieve werkvormen kunnen worden ingezet zoals tekenen, schilderen, knutselen en kleien. De begeleiding richt zich enerzijds op de binnenwereld: hoe je kind zich van binnen voelt en over zichzelf denkt. Anderzijds richt deze zich op de buitenwereld: de relaties die je kind heeft in het gezin, op school, met vriendjes en anderen. De voortgang en het resultaat zijn afhankelijk van de problematiek, de inzet en ontwikkeling van je kind en jouw betrokkenheid als ouder.

Ouderbegeleiding kan gegeven worden bij jou thuis of in de praktijk. Gezinsbegeleiding vindt altijd plaats in de thuissituatie.

Privacy
Als kinder- en oudercoach heb ik een geheimhoudingsplicht. Vertrouwelijke informatie van jou en je kind wordt niet zonder toestemming aan derden verstrekt. Mocht de hulpvraag school gerelateerd zijn, dan kan ik een gesprek voeren met de leerkracht en/of intern begeleider. Uiteraard gaat dit eerst in overleg met jou. Tijdens deze gesprekken staat niet de inhoud maar het proces van de gemaakte stappen centraal.

Begeleiding op maat
Je hebt de keuze uit verschillende pakketten: Kindpakket, Ouder/kindpakket of het Opfrispakket voor kinderen die al eerder een traject bij innermoodz (of voorheen innerkidz) hebben doorlopen. Steeds meer kinderen die een follow up moment nodig hebben of waarbij er iets veranderd is in de leefomgeving, maken hier gebruik van. Het Kindpakket bestaat uit een intakegesprek en minimaal 5 coachingsessies. Na deze 5 sessies volgt een evaluatiegesprek. Dit kan een tussentijds gesprek zijn indien verdere begeleiding gewenst is of een eindgesprek wanneer de vooraf vastgestelde doelen zijn behaald. Tijdens het eindgesprek wordt het groeiproces en de voortgang van je kind besproken en evalueren we het gehele traject. 

Ouders van Eva (10 jaar) over het traject kindbegeleiding

“Lieve Myra, wij hebben onze vrolijke, blije en energieke dochter weer terug dankzij jou! BEDANKT.
Eva is alle sessies met plezier gegaan en met een rugzak vol prachtige persoonlijke groei er weer uit gekomen. Jij hebt haar alle ruimte gegeven voor haar eigen ontdekkingstocht. Dit ondersteun jij door je eigen ‘zijn’ maar ook door mooie oefeningen die spelenderwijs veel inzicht geven en
makkelijk zijn toe te passen. Wij gunnen dit alle kindjes van de wereld… en volwassenen eigenlijk ook!”

Herken jij één van de volgende signalen bij je kind?

 • geen of weinig zelfvertrouwen
 • pesten of gepest worden
 • faalangst, verlatingsangst of andere angsten
 • boosheid en/of agressie
 • moeite met grenzen stellen
 • verdriet hebben (verlies, rouw)
 • sociale problemen (moeite met vriendschap, samenspelen)
 • ‘nieuwetijds’, (hoog)gevoeligheid en/of hoogbegaafdheid (veel ‘in het hoofd’ zitten)

Anouk over het traject ouder- en gezinsbegeleiding

“Myra begeleidt onze kinderen en ons bij het verwerken van de scheiding, want dit heeft impact op alle gezinsleden. Wij vinden Myra heel erg intuïtief, ze voelt dingen erg goed aan, luistert heel goed en zij heeft een uitgebreid repertoire waarvan wordt geselecteerd wat op dat moment helpend is voor de betreffende persoon. Na 1 gezinsbijeenkomst, twee individuele sessies met elk van de kinderen en twee oudersessies is er al veel meer ruimte, lucht en begrip bij ons alle vier. Wij vinden Myra super en wie haar als coach heeft, heeft veel om dankbaar voor te zijn!”

Tarieven

De genoemde prijzen zijn inclusief 21% BTW.
Trajecten kunnen betaald worden in 1 of 2 termijnen. Betaal je in 2 termijnen dan komt er €25 administratiekosten bij.

KINDBEGELEIDING
Kennismaking kosteloos en vrijblijvend  
 
 
Intakegesprek €75 per gesprek van 1 uur  
 
Coachingsessie
1 op 1 met kind
€75 per sessie van 1 uur (inclusief voorbereiding, uitwerking en materialen)  
 
Evaluatiegesprek (afronding) €75 per gesprek van 1 uur  
 
Tussentijds oudergesprek €75 per gesprek van 1 uur  
 
Gesprek met leerkracht en/of intern begeleider €75 per gesprek van 1 uur  
 
Observatie in de klas €60 per keer  
 
Schriftelijke verslaglegging (op verzoek) €45 per verslag  
 
Kindpakket:
intake, 5 sessies, eindevaluatie
€525  
 
 
Opfrispakket:
3 opfrissessies
€225  
 
 
OUDERBEGELEIDING
Coachingsessie met ouder €150 per sessie van 2 uur  
Ouder/kindpakket:
intake, sessies naar keuze, eindgesprek
v.a. €600    
GEZINSBEGELEIDING
Coachingsessie met gezin
€125 per sessie van 1,5 uur

Neem contact met ons op

Wil je graag eerst weten of innermoodz past bij jou en je situatie? Of wil je nader kennismaken om te kijken hoe wij jou kunnen helpen? Aarzel niet en neem gerust contact op!  

Natuur brengt rust

In onze huidige maatschappij waarin we blootgesteld worden aan diverse prikkels, zoveel ballen hoog proberen te houden en wij in een continu staat van ‘aan’ verblijven, vergeten we veelal tijdig te ontspannen. Vrijwel iedere minuut van de dag wordt er iets van ons lichaam en geest gevraagd. 

Omdat wij mensen van nature onderdeel uitmaken van de natuur, kan de buitenlucht ons heel snel rust en ontspanning brengen. Ook kan de natuur ervoor zorgen dat bepaalde gedachten geordend worden. Op die manier ervaart je hoofd meer rust en ruimte om te genieten van dat moment. 

Energiebewaker Wanda laat zich ondersteunen door de natuur als tweede coach en helpt jou de balans (terug) te vinden tussen in- en ontspanning. Je leert te luisteren naar je innerlijke stem en te vertrouwen op interne krachtbronnen om zo het evenwicht tussen lichaam en geest te herstellen.

Vertrouw op de guru in jou

Als begeleider loop ik oordeelloos en vanuit liefde naast of achter je. Deze setting kent geen gewenst gedrag, goed of fout, angst of falen. Het gaat erom dat alles wat er is of wat tot uiting mag komen, volledig de ruimte krijgt. Alles is zoals het is en hoe het zich aandient. Dus ook emoties als schaamte, schuld, verdriet en woede…het mag er allemaal zijn.

Alle antwoorden zitten al in jou. Soms kom je er alleen niet uit en heb je iemand anders nodig om bij deze antwoorden te komen. Door het stellen van prikkelende vragen kom jij steeds dichterbij de kern van je hulpvraag en de oplossing. Op die manier word je op weg geholpen om jouw zelfherstellende vermogen te stimuleren, groei te ontwikkelen en de regie over je leven weer in eigen hand te nemen.

Begeleidingstraject

Kennismaking
Tijdens een vrijblijvend kennismakingsgesprek (meestal telefonisch), bespreken we of deze manier van begeleiding geschikt is voor jou en of er een ‘klik’ is. Indien op basis van het kennismakingsgesprek besloten wordt door te gaan, volgt een eerste wandeling in de natuur.

De eerste wandeling
Het startpunt van dit begeleidingstraject vind plaats in een inspirerende en natuurrijke omgeving waar je zelf graag komt of in een door mij uitgekozen natuurgebied. Al wandelend stellen we samen vast welke thema’s er spelen, wat de wensen tot verandering of optimalisatie van een bepaalde situatie zijn en waar aan gewerkt kan worden. Tijdens de wandeling neem ik een moment om het één en ander even op te schrijven voor mezelf.

Begeleiding
Ik geloof erin dat alle antwoorden in jou zitten en ik beschouw mezelf dan ook als de begeleidende hand die jou helpt tot deze antwoorden te komen.
Ik ben je luisterend oor wanneer jij je verhaal deelt, je kompas wanneer je niet meer precies weet welke richting je uit wilt en ik zal een spiegel voor je zijn om je innerlijke wijsheid te laten groeien. Graag maak ik gebruik van de natuur als een inspirerende tool als ik merk dat dit ten goede komt van het proces. Zo kunnen bepaalde items (bomen, struiken) uit de natuur betrokken worden als ondersteunende factor. Het terugkeren naar jouw eigen kern, jouw behoeften en de hulpvraag zijn bepalend voor het ritme en tempo van de begeleiding. Dit is uiteraard iets wat we samen ontdekken zodra we aan de gang gaan. 

De inhoud van de begeleiding stem ik af op jouw belevingswereld, behoeftes en de omgeving. Onderdelen die aan bod kunnen komen zijn: gesprekstechnieken, creatieve oefeningen, ontspanningsoefeningen, lichaamswerk (denk hierbij aan yoga of mindfull wandelen), visualisaties, muziek en verhalen. 

De begeleiding richt zich enerzijds op de binnenwereld: hoe voel je je van binnen en hoe denk je over jezelf. Anderzijds richt deze zich op de buitenwereld: de relaties met jezelf en anderen, op het werk en in sociale contacten. De voortgang en het resultaat zijn afhankelijk van eigen inzet, de problematiek en de ontwikkeling tijdens de begeleiding. 

Privacy
Als begeleider heb ik een geheimhoudingsplicht. Vertrouwelijke informatie van jou wordt niet zonder toestemming aan derden verstrekt. Mocht de hulpvraag werkgerelateerd zijn, dan kan ik een gesprek voeren met je leidinggevende of andere betrokkene. Uiteraard gaat dit eerst in overleg met jou. Tijdens deze gesprekken staat niet de inhoud maar het proces van de gemaakte stappen centraal.

Evaluatie
Na 4 sessies volgt een evaluatiesessie. Dit is veelal een afrondende sessie die ingezet wordt om alle thema’s van de begeleiding spelenderwijs te evalueren. Zowel het groeiproces als de algehele voortgang wordt hierbij stapsgewijs behandeld.

Een dieper niveau ervaren door de kracht van de natuur

In het alledaagse leven hebben ons hoofd en veelal ook ons ego de touwtjes in handen. Door de aanwezigheid van deze twee houden onze gedachten zich teveel bezig met het verleden of de toekomst. Hierdoor raak je uit verbinding met het NU. Terwijl juist die aanwezigheid in het moment ervoor zorgt dat je zorgen over het verleden en mogelijke angsten voor de toekomst veel beter aankunt. De natuur inspireert ons om aanwezig te zijn in het moment waardoor je leert luisteren naar onderliggende signalen vanuit ons lichaam/gevoel. Zo kom jij steeds dichter bij jouw ware aard.

Herken jij één van de volgende signalen?

 • vergeetachtig of warrig
 • snel prikkelbaar of boos
 • moeite met grenzen stellen
 • overzicht kwijt, structuur zoek
 • geen of weinig zelfvertrouwen
 • snel vermoeid, weinig energie
 • geen zin in sociale bezigheden
 • ‘nieuwetijds’, (hoog)gevoeligheid en/of
 • hoogbegaafdheid (veel ‘in het hoofd’ zitten)
 • vermoeid wakker worden na een volle nachtrust

Yoga ter ondersteuning voor (meer) balans in jouw leven

Niet alleen is de natuur helpend tijdens de individuele trajecten, ook yoga kan als krachtige tool ingezet worden. Naast jarenlange persoonlijke ervaring heeft Wanda diverse yoga studies voltooid om jou op een veilige manier te begeleiden bij de reis door jouw lichaam. De volgende vormen van yoga kunnen worden ingezet: hatha yoga, restorative yoga, yin yoga en yoga nidra (slaap yoga). Yoga is voor iedereen. Je hoeft hier niet lenig voor te zijn of al heel bewust te leven en met je adem bezig te zijn. Op professionele wijze wordt er afgestemd op welke manier yoga aansluit bij jouw wensen en behoeften.

Tarieven

De genoemde prijzen zijn inclusief 21% BTW.
Trajecten kunnen betaald worden in 1 of 2 termijnen. Betaal je in 2 termijnen dan komt er €25 administratiekosten bij.

BEGELEIDING IN DE NATUUR
Traject van
5 x 1,5 uur
€625
Reiskosten €0,27 per kilometer
Losse sessie van 1,5 uur              €125

Neem contact met ons op

Wil je graag eerst weten of innermoodz past bij jou en je situatie? Of wil je nader kennismaken om te kijken hoe wij jou kunnen helpen? Aarzel niet en neem gerust contact op!

Contactformulier

We zijn dagelijks telefonisch te bereiken op nummer 085 – 1303437 van maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur. Of neem contact op via ons contactformulier hiernaast.