HUISREGELS MOODZ WORLD EN INNERMOODZ.NL

Huisregels

Innermoodz biedt op innermoodz.nl een online community aan, hierna te noemen moodz world. Innermoodz vindt respectvolle communicatie, de sfeer op haar website en de veiligheid van haar bezoekers uitermate belangrijk. Daarom heeft innermoodz huisregels opgesteld, waar ieder community lid zich aan dient te houden. Deze huisregels zijn hieronder te lezen. Je krijgt alleen toegang tot de community als je akkoord bent gegaan met de huisregels. De huisregels zijn onderdeel van de algemene voorwaarden, deze kunnen eens in de zoveel tijd aangepast worden en daarom vragen we je om deze af en toe nog eens door te lezen.

Huisregel 1 – Beheerders

Moodz world en innermoodz.nl worden beheerd door de eigenaressen van innermoodz, Wanda & Myra Bolck, hierna gezamenlijk te noemen: de beheerders. De beheerders behouden zich het recht voor om een community lid het recht tot posten te ontnemen, mocht hij/zij zich naar het oordeel van de beheerders misdragen. Ook kunnen de beheerders te allen tijde berichten aanpassen of verwijderen, daar waar zij dit nodig achten. Dit om de respectvolle communicatie te waarborgen.

Huisregel 2 – Registratie

Om je te registreren op innermoodz.nl dien je je aan te melden met een volledige voor- en achternaam (dus geen bedrijfsnaam o.i.d.). Daarnaast dien je in het bezit te zijn van een geldig e-mailadres. Dit e-mailadres wordt gebruikt om je account te activeren. Tevens kunnen de beheerders dit e-mailadres gebruiken om contact met je op te nemen. Het is dan ook verplicht om met een actief e-mailadres ingeschreven te staan. Als je e-mailadres verandert dien je de wijziging door te geven aan de beheerders. Dit kan per e-mail naar contact@innermoodz.nl.

Huisregel 3 – Plichten community lid

Het community lid zal bij het posten in moodz world de algemene normen en waarden die gelden in het maatschappelijk verkeer en de wettelijke regels in acht nemen. Dat wil zeggen dat er geen seksistische, pornografische, racistische of discriminerende bijdragen ingediend worden of uitlatingen die beledigend, lasterlijk of kwetsend zijn. Ook is het verboden om topics te openen en reacties te plaatsen met als onderwerp de Zwarte Pieten-discussie.

Verder dient het community lid de aanwijzingen van de beheerders op te volgen. Het niet opvolgen van een aanwijzing wordt gezien als provocatie van de beheerders. De gebruiker ontvangt direct een ban of er volgt een sanctie volgens het bansysteem zoals beschreven in huisregel nummer 5 van deze voorwaarden.

Huisregel 4 – Wat is niet toegestaan in moodz world?

4.1 Het plaatsen van berichten die in strijd zijn met de wet.
Het is niet toegestaan materiaal te publiceren dat opzettelijk foutief en/of onnauwkeurig en/of krenkend en/of vulgair en/of tot haat aanzet en/of obsceen en/of beledigend is voor een groep mensen wegens hun ras, godsdienst of levensovertuiging of hun hetero/homoseksuele geaardheid en/of bedreigend en/of anderszins in strijd met de wet is dan wel iemand anders eer en/of goede naam aantast.

4.2 Het plaatsen van tekst- en beeldmateriaal van derden waarop auteursrecht rust. Dit mag alleen als er toestemming is gegeven door de auteur.

4.3 Het plaatsen van (of het linken naar) pornografisch en/of aanstootgevend (beeld)materiaal.
Het is voor een community lid niet toegestaan om (soft)porno of foto’s met een duidelijke erotische lading te plaatsen in moodz world. Ook berichten, foto’s en filmpjes die te gewelddadig zijn worden verwijderd.

4.4 Reclame maken, spammen.
Spam is op geen enkele manier toegestaan in moodz world. Het community lid ontvangt een waarschuwing of wordt direct verbannen uit een groep en/of verwijderd als community lid van moodz world en als gebruiker van innermoodz.nl. Ook links naar veilingsites en advertentiesites zoals Marktplaats, eBay en Amazon zijn niet toegestaan. Een URL mag wel in het persoonlijk profiel worden toegevoegd, mits de betreffende site niet commercieel is.

4.5 Het gebruik van anonieme proxyservers, zgn. anonymizers of open proxies om het eigen IP-adres te verhullen. Op overtreding van deze regel volgt een permanente blokkade van het account, zonder waarschuwing.

4.6 Het plaatsen van persoonlijke gegevens en privé materiaal.
Hieronder vallen NAW* gegevens, e-mails, Skype-gesprekken, (oude) gebruikersnamen en andere in principe niet voor ogen van derden bestemde informatie. Het plaatsen van het eigen e-mailadres is voor eigen verantwoording. * Naam, adres en woonplaats

4.7 Het aankondigen van zelfdoding, het vertonen van destructief gedrag en automutilatie.
Het aankondigen van zelfdoding, het vertonen van destructief gedrag, automutilatie (of soortgelijk gedrag) levert veel onrust op onder andere community leden van moodz world. Dit is dan ook niet toegestaan. Speel je met zelfdodingsgedachten? Schakel dan direct professionele hulp in/neem contact op met je huisarts. Ook het vertonen (vermoeden) van zelfverminking en het uiten van serieuze bedreigingen naar mede community leden en/of beheerders is niet toegestaan. De beheerders houden het recht om community leden die onrust veroorzaken in moodz world d.m.v. zelfdestructief gedrag preventief te weren.

4.8 Hengelen naar romantische contacten.
Als een account wordt gebruikt om romantische contacten of ander intiem contact te zoeken wordt dit account direct permanent geblokkeerd. Moodz world is een community en geen datingsite.

4.9 Het bewust gebruiken van een nickname.
Voor het gebruiken van een nickname geldt: blokkade volgens het bansysteem. 

4.10 Het plaatsen van spoilers.
Het plaatsen van spoilers (verwijzing door middel van drie puntjes of andere onopvallende iconen naar een bepaalde inhoud) is niet toegestaan, tenzij in de titel is aangeven dat het topic spoilers bevat.

4.11 Het stellen van/vragen naar diagnoses of geven van aanwijzingen over medicijn- gebruik.
Ga hiervoor naar de huisarts of specialist. Ook het verwijzen of linken naar websites waarop geneesmiddelen aangeboden worden die illegaal zonder recept te verkrijgen zijn,  is verboden. Tips en informatie uit het complementaire circuit mogen wel gedeeld worden. Het is nog altijd de verantwoordelijkheid van de lezer zelf te onderzoeken of dit wel of niet aansluit bij de gezondheid.

4.12 Linken naar illegale sites/zaken (zoals illegale downloadsites).
Het praten over e-books is geen probleem aangezien dit op zichzelf een legaal product is dat tegen betaling legaal kan worden gedownload. Het ongeautoriseerd uitwisselen, dus het vragen naar en geven van links naar illegale downloads van e-books is echter niet toegestaan. Dit in overeenstemming met de richtlijnen van stichting Brein.

4.13 Kopiëren van een bericht.
Een bericht van een ander community lid kopiëren naar een ander topic is niet toegestaan. Het verwijzen naar een bericht in een ander topic door het plaatsen van een link is wel toegestaan.

4.14 Het plaatsen van enquêtes, marketing-, studie- en schoolonderzoeken, petities en oproepjes.
Moodz world is een community en geen vindplaats voor deelnemers aan onderzoeken of programma’s. We willen dan ook niet dat een community lid hiermee wordt lastig gevallen.

Oproepen die niet zijn toegestaan:

 • Oproepen met een uitermate seksueel getinte (pornografische) grondslag
 • Oproepen met een (verkapte) reclame uiting
 • Oproepen voor deelname aan onderzoeken of enquêtes
 • Oproepen waarin een website gepromoot wordt
 • Oproepen met een medische grondslag (donoren, medische testpanels). Wij geven te alle tijde het advies een medisch specialist te raadplegen.
 • Oproepen van andere media (TV/bladen/etc.)
  We maken hierop een uitzondering voor redactionele items en/of enquêtes met redactionele toestemming.

4.15 Verwijderen topics i.v.m. privacy gevoeligheid.
Persoonlijke discussie met aantoonbaar privacy – gevoelige kwesties worden op verzoek van de discussie verwijderd. Innermoodz conformeert zich hiermee aan de op 11 december 2007 gepubliceerde ‘Richtsnoeren Publicatie van persoonsgegevens op Internet’ van het Autoriteit Persoonsgegevens (voorheen het CBP).

4.16 Troll hunten (pesten).
Troll hunting is niet toegestaan. Ook het openbaar beschuldigen of verdenken van een community lid die aan trollen doet is niet toegestaan. Hiervan kan een melding worden gemaakt bij de beheerders van moodz world of via contact@innermoodz.nl.

4.17 Off topic gaan binnen topics.
Het is niet toegestaan om off topic te gaan binnen de topics in de community. Off topic-posts kunnen door de beheerders zonder overleg offline worden gehaald.

4.18 Reclame eigen bedrijf, webshops en commerciële producten.
De community omgeving mag niet worden gebruikt voor reclame voor eigen bedrijf, webshops of commerciële producten. Wanneer een topic of bericht een puur commerciële functie heeft, bijvoorbeeld het aanbieden van commerciële items, dan houden de beheerders zich het recht voor dit als spam te zien. Moodz world is bedoeld voor het aanbieden en uitwisselen van content door particuliere community leden. Het is niet altijd direct duidelijk of er sprake is van commerciële verkoop. Bij twijfel zal dit per geval na contact met het desbetreffend community lid worden beoordeeld.

4.19 Op de man spelen/provocatie richting mede community leden.
Het plaatsen van berichten die als op de man spelend, provocerend of ongepast richting mede community leden kunnen worden beschouwd, is niet toegestaan. De beheerders zullen desbetreffende berichten beoordelen, waarbij overtreding wordt bestraft via het bansysteem.

4.20 Verbastering van namen/personen
Het verbasteren van namen/personen is niet toegestaan, dit kan verwarrend en kwetsend zijn. Indien dit toch gebeurt zal er gehandeld worden volgens het bansysteem.

4.21 Bedreigingen.
Innermoodz.nl vindt bedreiging, agressie, geweld, intimidatie en provocerend gedrag tegen eenieder onacceptabel. Dit betreft alle onderstaande ‘bedreigingen’ ongeacht of deze in moodz world, in verband met uitoefening van werkzaamheden namens innermoodz.nl, dan wel in de privésfeer of in welke andere voorkomende omstandigheid dan ook, plaatsvinden.

Als bedreiging zal worden gezien:

 • Verbale bedreiging en/of intimiderend taalgebruik via moodz world en via email, telefoon en/of enig ander kanaal;
 • Fysieke bedreiging;
 • Provocerend/ intimiderend gedrag;
 • Bedreiging en intimidatie via derden.

Bij een ‘bedreiging’ zullen de beheerders in moodz world direct, volgens huisregel nummer 5, de berichten wijzigen of zelfs verwijderen zonder waarschuwing vooraf. Het desbetreffende community lid zal direct verwijderd worden uit moodz world en van innermoodz.nl, waarover niet met innermoodz kan worden gecorrespondeerd. Een eventueel topic zal offline gehaald worden.

Daarnaast zal er worden beoordeeld of er aangifte van bedreiging kan worden gedaan bij de politie zoals omschreven in artikel 284 dan wel artikel 285 van het Wetboek van Strafrecht.

Huisregel 5 – Wat gebeurt er als je je niet aan de regels houdt?

De beheerders kunnen berichten wijzigen of verwijderen zonder waarschuwing vooraf. Wanneer een topic om welke reden dan ook uit de hand dreigt te lopen, behouden de beheerders het recht deze zonder vooraankondiging te sluiten. De beheerders kunnen een waarschuwing sturen of een lid verwijderen, wanneer een forumregel door een community lid wordt overtreden. Hierbij wordt het zogenaamde bansysteem gehanteerd:

 • eerste overtreding: waarschuwing
 • tweede overtreding: 24 uurs-ban
 • derde overtreding: 48 uurs-ban
 • vierde overtreding: een week ban
 • vijfde overtreding: een maand ban
 • perma ban (kan tevens direct worden gehanteerd bij ernstige misdragingen en spam)

De beheerders kunnen indien nodig contact opnemen met de ‘abuse afdeling’ van je provider, dit kan uiteindelijk leiden tot het afsluiten van je internetaccount.

Ontvangt een community lid binnen een half jaar 3 weekbannen, dan wordt deze ter beoordeling bij de beheerders gemeld en kan er een ban voor nog een week, een maand of een perma ban worden gegeven.

Indien een community lid na het krijgen van een waarschuwing of ban een periode van minimaal drie maanden zonder overtreding gebruik maakt van moodz world, dan wordt de laatst verkregen waarschuwing of ban kwijtgescholden. Dit geldt alleen voor de laatste waarschuwing of ban, er worden dus niet meerdere bestraffingen kwijtgescholden bij een langere periode zonder incident. Een permanente ban wordt niet kwijtgescholden.

Huisregel 6 – Iemand anders misdraagt zich. Wat kan je doen?

Soms is een bericht bewust provocerend en dus bedoeld om reacties uit te lokken. In een dergelijk geval is het verstandig om niet te reageren. Gaat het echt te ver, meld dat dan aan de beheerders, die zullen indien nodig actie ondernemen. Je kunt de beheerders bereiken via contact@innermoodz.nl

ALGEMENE VOORWAARDEN MOODZ WORLD EN INNERMOODZ.NL

Deelname aan en inschrijving bij moodz world en het gebruik van de website innermoodz.nl, vindt plaats onder toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden. Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle diensten en activiteiten die samenhangen met innermoodz.nl en/of worden aangeboden door innermoodz.nl.

Aansprakelijkheid

 1. Het deelnemen en/of gebruik maken van innermoodz.nl geschiedt geheel op eigen risico van de deelnemer. Innermoodz is niet aansprakelijk voor directe en/of indirecte schade van welke aard dan ook, die al dan niet het gevolg is van en/of verband houdt met het gebruik van innermoodz.nl.
 2. Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van innermoodz.nl, is het mogelijk dat de informatie die op innermoodz.nl en moodz world wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen echter niet altijd voorkomen worden.
 3. De content op innermoodz.nl is grotendeels afkomstig van de deelnemers aan innermoodz.nl. Innermoodz.nl is niet aansprakelijk voor enige directe en/of indirecte schade die voortvloeit uit deze content. De op innermoodz.nl geplaatste content die van derden afkomstig is, geeft uitsluitend de persoonlijke mening weer van de betreffende deelnemer. Innermoodz kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud hiervan.
 4. Beweringen en meningen, geuit in de geplaatste content en mededelingen op de pagina`s van innermoodz.nl en moodz world zijn die van de beheerders en de community leden en niet (noodzakelijkerwijs) die van de webmaster of de internetprovider of innermoodz. Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op innermoodz.nl en in moodz world geschikt is voor het doel waarvoor de informatie wordt geraadpleegd. Alle informatie en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.
 5. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van innermoodz.nl en moodz world, of met de tijdelijke onmogelijkheid om innermoodz.nl dan wel moodz world te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van innermoodz.nl en moodz world verkregen is. De lezer wordt aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van via innermoodz.nl verkregen informatie. De informatie op innermoodz.nl wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Privacybeleid

Het privacy- & cookiebeleid van innermoodz en innermoodz.nl is te vinden in de privacyverklaring.

Copyright 

Innermoodz.nl behoudt het recht – tenzij anders overeen gekomen met de auteur – ingezonden materiaal in te korten en aan te passen. Dit geldt zowel voor tekst als muziek en beeld materiaal. Een bezoeker/ster van innermoodz.nl mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere in innermoodz.nl opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van innermoodz (ook niet via een eigen netwerk). Portretrecht en intellectuele eigendomsrechten deelnemers.

 1. Door plaatsing van foto-, beeld-, video-, tekst- en/of ander materiaal door de deelnemer op de website innermoodz.nl geeft deelnemer volledige en onvoorwaardelijke toestemming aan innermoodz dit materiaal onbeperkt (her) te gebruiken en te publiceren, onder meer ten behoeve van reclame-, promotionele-, en andere (al dan niet commerciële) doeleinden, ten behoeve van innermoodz.nl en/of ten behoeve van derden, in print alsmede in elektronische vorm, onder meer via Internet en vergelijkbare netwerken en door middel van databanken en elektronische gegevensdragers zoals cd-roms, dvd’s en dergelijke.
 2. Voor zover dat ingevolge de Auteurswet is toegestaan, doet de deelnemer afstand van zijn/haar persoonlijkheidsrechten met betrekking tot de content die hij/zij op innermoodz.nl plaatst, waaronder in ieder geval afstand van zijn/haar recht op naamsvermelding.
 3. Deelnemer staat ervoor in dat het beeld-, video-, tekst- en fotomateriaal dat door hem/haar wordt geplaatst op de website Innermoodz.nl geen inbreuk maakt op de auteurs- en/of andere rechten van derden of anderszins onrechtmatig is jegens derden. Deelnemer vrijwaart innermoodz.nl ter zake van vorderingen van derden.
 4. nl heeft het recht, doch niet de plicht, om de toegang tot content te onthouden dan wel om content van de website innermoodz.nl te verwijderen indien er, naar het uitsluitend oordeel van innermoodz.nl, sprake is van (mogelijke) inbreuk op rechten van derden.

Intellectuele eigendomsrechten innermoodz

 1. Alle (intellectuele) eigendomsrechten met betrekking tot de naam innermoodz.nl en het logo van innermoodz.nl, waaronder in ieder geval worden begrepen de merkrechten, berusten uitsluitend bij innermoodz.
 2. De (auteurs-)rechten met betrekking tot het format en de inhoud van de website Innermoodz.nl (onder meer de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, video’s, geluiden, teksten, look & feel, lay-out) berusten uitsluitend bij innermoodz.nl. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van innermoodz.nl is het onder meer niet toegestaan de website innermoodz.nl, of enig onderdeel daarvan, openbaar te maken en/of te (doen) verveelvoudigen (waaronder in ieder geval begrepen aanbieden, (doen) vervaardigen, verkopen, leveren of anderszins verhandelen). Zogenaamde “framing” valt uitdrukkelijk onder het op ontoelaatbare wijze openbaar maken/verveelvoudigen van (onderdelen van) de website.

Leeftijdsgrens

 1. Deelnemers onder de 16 jaar dienen toestemming te hebben van zijn/haar ouders of zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger voor het deelnemen aan innermoodz.nl onder toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden. Innermoodz.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien dit niet het geval blijkt te zijn.
 2. nl behouden zich het recht voor om deelnemers onder de 16 jaar van deelname uit te sluiten en/of hun materiaal te verwijderen van innermoodz.nl indien zij niet op verzoek kunnen aantonen dat zij de vereiste toestemming hebben gekregen.

Bevoegdheden en rechten innermoodz

De redactie van innermoodz.nl is te allen tijde bevoegd om zonder nader overleg foto-, beeld-, video, tekst- en/of ander materiaal per direct van de website innermoodz.nl te verwijderen indien dit materiaal, naar het uitsluitend oordeel van innermoodz.nl, in strijd is met de goede zeden of anderszins onrechtmatig is. De redactie is eveneens bevoegd om degene die dergelijke content heeft geplaatst of anderszins ongewenst gedrag heeft vertoond, zulks naar het uitsluitend oordeel van innermoodz.nl, de verdere toegang tot c.q. deelname aan innermoodz.nl voor onbepaalde tijd te ontzeggen.

Innermoodz.nl is gerechtigd om haar rechten en verplichtingen zonder toestemming van de deelnemer over te dragen aan een derde.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op het gebruik van deze site, waarop onderhavige Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen met innermoodz.nl die ontstaan naar aanleiding van het gebruik, op welke wijze dan ook, van deze site, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Opgemaakt op 31 januari 2019