Evaluatieformulier ouders & kind

EVALUATIE VOOR DE OUDERS

Met welke verwachting(en) ben je aan het coachtraject begonnen?

Zijn deze verwachtingen in voldoende mate uitgekomen? Graag toelichten.

Zijn er naast deze verwachtingen andere onverwachte resultaten? Zo ja, welke?

Is je kind anders gaan denken en/of handelen naar aanleiding van de coaching? Graag toelichten.

Zou je een coachtraject bij innermoodz aan andere kinderen en ouders aanbevelen? Zo ja, wat zou je dan zeggen?

Ruimte voor overige opmerkingen.

Zou je een reactie willen schrijven die geplaatst mag worden op de website van innermoodz?
Zo ja, graag! Schrijf hieronder je ervaring met innermoodz (alleen de voornaam en leeftijd van je kind worden vermeld op de website, tenzij je dit anders wenst. Graag dit erbij vermelden).

EVALUATIE VOOR HET KIND (in te vullen door het kind zelf)

Wat wilde je graag leren en ontdekken toen je bij innermoodz begon?

Wat is het belangrijkste dat je hebt geleerd en ontdekt tijdens de coaching?

Wat vond je het leukst?

Zou je een stukje willen schrijven over hoe je het vond bij Myra?
Schrijf hieronder een verhaaltje en dan komt deze op de website van innermoodz te staan!