Kinderen en ouders in balans

Kinderen staan vaak nog heel dichtbij hun eigen kern. Wanneer een kind door omstandigheden de verbinding hiermee verliest raakt het uit balans. Dit uit zich in gedrag waar het kind zelf, en vaak ook de omgeving, last van heeft. De intentie die het gedrag stuurt is positief; maar welke behoefte zit er onder het gedrag? Als ouder kun je het spoor flink bijster zijn. Hoe kom je erachter wat je kind nodig heeft en welke handvatten kun jij als ouder goed gebruiken? Als gediplomeerd kinder- en oudercoach en zelf moeder van 2 kinderen, kijkt Myra graag met je mee.

Ik help ouders en kinderen bewust en ontspannen te leven in verbinding met zichzelf en de wereld om hen heen. Kinderen leren luisteren naar hun binnenste en eigen kwaliteiten inzetten, waardoor ze ook in moeilijke omstandigheden stevig blijven staan. Door vanuit innerlijke kracht zelf tot oplossingen te komen, groeit hun weerbaarheid en zelfvertrouwen. Ouders kunnen rekenen op meer bewustwording en ondersteuning in het doorvoeren van gewenste veranderingen. Zo ontstaat er rust en komt er (weer) ruimte om te genieten van en met elkaar.

Voor ieder gezin een passende oplossing

Binnen innermoodz bieden we verschillende vormen van coaching om jou en je gezin zo goed mogelijk op weg te helpen:

 • Kindercoaching is een laagdrempelige, kortdurende, praktische begeleiding voor kinderen die vastlopen in hun ontwikkeling, worstelen met een bepaald probleem of niet lekker in hun vel zitten. Ik help je kind betekenis en richting te geven aan dat wat er in en om hem/haar heen gebeurt. En ik ondersteun je kind te veranderen wat belemmert en te versterken wat  stimuleert om doelen te bereiken. 
 • Oudercoaching leert je op een andere manier te kijken en luisteren naar je kind om zo een diepere verbinding aan te gaan. Daarbij maak ik gebruik van spiegelgedrag om je op weg te helpen met het (h)erkennen van signalen en wensen van binnenuit. Waar je in contact met je kind eerst wanhoop, boosheid en frustratie voelde, ontstaat nu ruimte om met openheid je kind te benaderen en samen naar een oplossing te zoeken. 
 • Gezinscoaching zorgt ervoor dat frustraties, ruzie en onrust plaatsmaken voor rust, balans en respect voor ieder lid binnen het gezin. Door middel van (gezins-)gesprekken help ik om orde te scheppen in de chaos en tot de kern van het probleem te komen. Door de situatie  helder te krijgen kunnen er acties worden ondernomen om het eigenlijke probleem op te lossen. Met gezinscoaching sta je er als ouder niet alleen voor.

Ieder kind is uniek en elke situatie is anders,  combinaties in coaching zijn dus ook mogelijk. Samen bekijken we wat passend is voor jou en je kind. 

Kindercoaching

Je kind verdient een gelukkig leven waarin het zorgeloos kan opgroeien. Soms zijn er omstandigheden waardoor je kind het moeilijk heeft en zoek je toegankelijke hulp en begeleiding voor je kind. Als kindercoach sluit ik aan bij wat kinderen vertellen over hun innerlijke wereld zonder woorden. Via spel, tekeningen en lichaamstaal wordt zichtbaar wat er speelt en hoe je kind zich voelt. Ook wordt duidelijk wat nodig is om weer in balans te komen. Creativiteit, beweging en ontspanning helpen je kind om het contact met zichzelf te herstellen en te behouden.  

Als ouder ben je een belangrijke schakel tijdens en na het veranderingsproces van je kind. Jouw liefdevolle ondersteuning en aanmoediging helpen je kind om zijn/haar eigen weg te vinden. Nieuwe inzichten in het gedrag van je kind geven jou verlichting en handvatten bij het opvoeden. Je kind ontwikkelt bewustwording en zelfvertrouwen.

Oudercoaching

Opvoeden is een uitdagende klus. Er zijn momenten dat het tussen ouder en kind niet soepel loopt. Als ouder kun je constant met je kind in een strijd terecht komen. Wat je ook doet, je kind blijft het tegenovergestelde doen van wat je het liefst zou willen. Je bent het spoor bijster en dan kan het voorkomen dat je jezelf ineens hoort schreeuwen tegen je kind. Je wordt boos of je trekt je terug en schuldgevoelens steken de kop op. Herken jij zo’n moment uit je eigen leven? Word je er ook zo wanhopig van als je niet begrijpt waar het gedrag van je kind op slaat? Het kan anders.

Met aandacht, warmte en zonder oordeel help ik je graag de boodschappen van jouw kind te ontrafelen. Jouw kind spiegelt namelijk met oneindig veel liefde datgene waarmee jij jezelf kunt verrijken en waardoor je kunt groeien. Dat spiegelt dan weer in positieve zin terug naar je kind, wat zichtbaar wordt in zijn of haar gedrag. 

Gezinscoaching

Het moderne gezinsleven maakt het soms knap lastig om alle ballen hoog te houden. Samen op één lijn zitten, werken en opvoeden tegelijk of een nieuwe vader of moeder in het gezin…al dit soort situaties hebben invloed op ouders en kinderen en kunnen veel vragen en problemen oproepen. Je probeert hier zo goed mogelijk mee  om te gaan, maar dit leidt niet altijd tot het gewenste resultaat. Gezinscoaching kan helpen om de juiste weg te vinden in alle uitdagingen van het gezinsleven. Zodat het gezin een fijne plek kan zijn waar je tot rust komt, balans ervaart en je batterij weer oplaadt.

Ik begeleid jullie door te luisteren, observeren en de wensen en behoeften van de verschillende gezinsleden in kaart te brengen en na te gaan hoe het kan worden verbeterd. Dit door praktische tips en adviezen aan te reiken, maar ook door te spiegelen, te confronteren en je te leren omgaan met conflictsituaties. 

Binnen innermoodz volg je altijd een basis coachingstraject bestaande uit een intakegesprek, een aantal sessies en een eindevaluatie. Binnen dit basistraject zijn er twee mogelijkheden voor wat betreft de coachingsessies: kindercoaching met 5 sessies van 1 uur die desgewenst in te vullen is met oudercoaching. Dit coachtraject bedraagt €525. En een gezinstraject bestaande uit 2 sessies van 1,5 uur met het gezin. Dit gezinstraject bedraagt €450. Voor alle tarieven en overige begeleiding, kijk dan hier voor de extra’s per onderdeel.

Coachingstraject

Kennismaking
Tijdens een vrijblijvend kennismakingsgesprek (meestal telefonisch), bespreken we welke vorm van begeleiding geschikt is voor jou en je kind en of er een ‘klik’ is. Indien op basis van het kennismakingsgesprek besloten wordt door te gaan, volgt een intakegesprek bij voorkeur met beide ouders en het kind of met het hele gezin indien gekozen wordt voor gezinscoaching. 

Intake
Het intakegesprek kan plaatsvinden in de praktijk of bij jullie thuis. Voorafgaand wordt er een vragenlijst toegestuurd die we gebruiken als leidraad tijdens ons gesprek. We stellen samen vast welke thema’s er spelen, wat de wensen tot verandering zijn en waar aan gewerkt kan worden.

Coaching
Tijdens de kindercoachsessies werk ik individueel met je kind. In contact met je kind, kijk en luister ik met aandacht: Wat wil je kind vertellen met zijn/haar gedrag? Wat wil ‘gezien’ worden bij je kind? Hierbij ondersteun ik om gedachten en gedrag zelf positief te beïnvloeden. Spelenderwijs verandert het gedrag en leert je kind nieuwe vaardigheden. Het succes dat je kind wil behalen is het uitgangspunt van de coaching. Jouw hulpvraag en eventueel die van de leerkracht wordt altijd meegenomen waarbij onderzocht wordt wat de relatie is tot die van je kind.

De inhoud van de begeleiding stem ik af op de leeftijd, belevingswereld en interesses van je kind. Dit doen we spelenderwijs d.m.v. gesprekstechnieken, rollenspel, ontspanningsoefeningen, lichaamswerk, visualisaties, muziek en verhalen. Ook creatieve werkvormen kunnen worden ingezet zoals tekenen, schilderen, knutselen en kleien. De begeleiding richt zich enerzijds op de binnenwereld: hoe je kind zich van binnen voelt en over zichzelf denkt. Anderzijds richt deze zich op de buitenwereld: de relaties die je kind heeft in het gezin, op school, met vriendjes en anderen. De voortgang en het resultaat zijn afhankelijk van de problematiek, de inzet en ontwikkeling van je kind en jouw betrokkenheid als ouder.

Oudercoaching kan gegeven worden bij jou thuis, in de praktijkruimte of d.m.v. videobellen. Gezinscoaching vindt altijd plaats in de thuissituatie.

Privacy
Als kinder- en oudercoach heb ik een geheimhoudingsplicht. Vertrouwelijke informatie van jou en je kind wordt niet zonder toestemming aan derden verstrekt. Mocht de hulpvraag school gerelateerd zijn, dan kan ik een gesprek voeren met de leerkracht en/of intern begeleider. Uiteraard gaat dit eerst in overleg met jou. Tijdens deze gesprekken staat niet de inhoud maar het proces van de gemaakte stappen centraal.

Evaluatie
Na 5 sessies volgt een evaluatiegesprek. Dit kan een tussentijds gesprek zijn indien verdere begeleiding gewenst is of een eindgesprek wanneer de vooraf vastgestelde doelen zijn behaald. Tijdens het eindgesprek wordt het groeiproces en de voortgang van je kind besproken en evalueren we het gehele traject. 

Ouders van Eva (10 jaar) over het traject kindercoaching

“Lieve Myra, wij hebben onze vrolijke, blije en energieke dochter weer terug dankzij jou! BEDANKT.
Eva is alle sessies met plezier gegaan en met een rugzak vol prachtige persoonlijke groei er weer uit gekomen. Jij hebt haar alle ruimte gegeven voor haar eigen ontdekkingstocht. Dit ondersteun jij door je eigen ‘zijn’ maar ook door mooie oefeningen die spelenderwijs veel inzicht geven en
 makkelijk zijn toe te passen. Wij gunnen dit alle kindjes van de wereld…en volwassenen eigenlijk ook!”

Herken jij één van de volgende signalen bij je kind?

 • geen of weinig zelfvertrouwen
 • pesten of gepest worden
 • faalangst, verlatingsangst of andere angsten
 • boosheid en/of agressie
 • moeite met grenzen stellen
 • verdriet hebben (verlies, rouw)
 • sociale problemen (moeite met vriendschap, samenspelen)
 • ‘nieuwetijds’, (hoog)gevoeligheid en/of hoogbegaafdheid (veel ‘in het hoofd’ zitten)

Anouk over het traject ouder- en gezinscoaching

“Myra begeleidt onze kinderen en ons bij het verwerken van de scheiding, want dit heeft impact op alle gezinsleden. Wij vinden Myra heel erg intuïtief, ze voelt dingen erg goed aan, luistert heel goed en zij heeft een uitgebreid repertoire waarvan wordt geselecteerd wat op dat moment helpend is voor de betreffende persoon. Na 1 gezinsbijeenkomst, twee individuele sessies met elk van de kinderen en twee oudersessies is er al veel meer ruimte, lucht en begrip bij ons alle vier. Wij vinden Myra super en wie haar als coach heeft, heeft veel om dankbaar voor te zijn!”

Tarieven en extra diensten

De genoemde prijzen zijn inclusief 21% BTW.

KINDERCOACHING
Kennismaking                           kosteloos en vrijblijvend  
 
 
Intakegesprek                           €75 per gesprek van 1 uur  
 
Coachingsessie 1 op 1 met kind
                          €75 per sessie van 1 uur (inclusief voorbereiding, uitwerking en materialen)  
 
Evaluatiegesprek (afronding)                           €75 per gesprek van 1 uur  
 
Tussentijds oudergesprek                           €75 per gesprek van 1 uur  
 
Gesprek met leerkracht en/of intern begeleider                           €75 per gesprek van 1 uur  
 
Observatie in de klas                           €60 per keer  
 
Schriftelijke verslaglegging (op verzoek)                           €45 per verslag  
 
OUDERCOACHING
Coachingsessie met ouder €75 per sessie van 1 uur
GEZINSCOACHING
Coachingsessie met gezin
€112,50 per sessie van 1,5 uur

Neem contact met ons op

Wil je graag weten welke begeleiding past bij jou en je kind? Of wil je nader kennismaken om te kijken hoe wij jullie verder kunnen helpen? Aarzel niet en neem gerust contact op! 

We zijn dagelijks telefonisch te bereiken op nummer 085 – 1303437 van maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur. Of neem contact op via ons contactformulier hiernaast.