Behandelovereenkomst ouders & kind

Behandelovereenkomst ouders & kind

  • Gegevens van het kind/cliënt

  • Datumnotatie:DD slash MM slash JJJJ
  • Opdrachtgever

  • Opdrachtnemer

    Gegevens van de kinder- /oudercoach en ondergetekende
  • Opdrachtgever en Opdrachtnemer verklaren het volgende te zijn overeengekomen:

  • Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt en ondertekend, te:

  • Datumnotatie:DD slash MM slash JJJJ